Projekty UE

Firma Bellissima sc realizuje projekt w ramach

działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Internacjonalizacja i promocja oferty firmy Bellissima sc.

Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Bellissima sc
poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na
nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na
promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty
stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączny budżet projektu wynosi: 542.600,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi

406.950,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020-30.06.2022

Ta strona używa plików cookies.

Rozumiem i akceptuję