FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ Europejskiego Funduszu Społecznego

Tytuł projektu:

Ekspansja na rynku francuskim i niemieckim firmy Annais Bridal sp. zoo poprzez uczestnictwo w targach branżowych

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.4  Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw –konkurs horyzontalny”

Schemat 1.4B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MSP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych

oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Beneficjent: Annais Bridal sp. zoo, ul. Jesionowa 3 55-015 Siechnice, NIP 896-15-34-103

Opis projektu

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie uczestnictwa firmy w targach branżowych o zasięgu międzynarodowym w Paryżu oraz Dusseldorfie. Celem projektu jest ekspansja firmy Annais Bridal na rynkach zagranicznych jakim jest Francja i Niemcy poprzez nawiązanie kontaktów handlowych z właścicielami salonów sukien ślubnych w tych krajach.

Planowane efekty:

Zakładane efekty projektu to długofalowa współpraca z pozyskanymi partnerami handlowymi na rynkach francuskim i niemieckim, zwiększenie eksportu, zwiększenie przychodów ogółem, poprawa rozpoznawalności marki Annais Bridal w całej Europie.

Wartość projektu: 99.993,90 PLN
Wkład funduszy europejskich: 84.994,82 PLN